Många felaktiga läkarintyg

Fortfarande är nära hälften av alla läkarintyg som kommer in till försäkringskassan felaktiga. Det visar en undersökning som försäkringskassan gjort i Örebro och 6 angränsande län.Om alla sjukintyg som kom in till försäkringskassorna i mellansverige den 7 mars förra året, undersökningsdagen, hade godkänts skulle bara dom kosta samhället 35 miljoner kronor.