Många kommunanställda fortsatt oroliga för jobben

Som Upplandsnytt tidigare berättat så mår många kommunanställda dåligt idag på grund av Uppsala kommuns segdragna budgetprocess. Inom exempelvis socialtjänstens individ- och familjeomsorgen ska 35-36 personer bort. Men idag vet ingen vilka som drabbas. Något chefen för individ- och familjeomsorgen på Uppsala kommun, Mary Nilsson beklagar.
- Jag beklagar givetvis det som inträffat och är ledsen för att det nu är så som det är. Men nu gäller det för alla att ta tag i sina jobb och sköta det jobbde vi är ålagda att sköt trots de minskade resurser som vi har nu, säger Mary Nilsson. Innan januari månads slut så lovar Mary Nilsson att vilka personer som kommer att drabbas av budgetnedskärningarna. Bakgrunden till oron är att Uppsala kommun ska spara 750 miljoner kronor på två år. För individ- och familjeomsorgen som har en budget på 240 miljoner kronor måste 17 miljoner skäras bort. Men eftersom beslutet från kommunfullmäktige har dragit ut på tiden har de anställda tvingas leva i ovisshet om vilka tjänster som ska bort. En av dem är Lars Dalén som är socialsekreterare på Gamla Uppsala ungdomsenhet. - Det är ju många som mår jättedåligt av det här och många som måste medicinera för att klara av jobbet, säger Lars Dalén. Hur bra stämmer då fördröjningen av sparkravsbesluten överens med Uppsala kommuns vision om personalfrågor där det står att läsa. Alla anställda i kommunen ska känna sådan motivation, arbetsglädje och trygghet att bästa resultat uppnås och framtida behov tillgodoses". - De stämmer inte särskilt bra överrens. Det är väl tyvärr många bra policys som vi tvingats göra avkall på för att vi inte har nog med pengar, avslutar Mary Nilsson.