Bidrag till radonsanering

Radon är cancerframkallande och bör saneras från inomhusluften. Om man har mer än 400 bequerell radon per kubikmeter inomhusluft, så finns det bidrag att söka till saneringen från länsstyrelsen. I Gävle är däremot själva undersökningen, oavsett det finns radon eller ej, gratis. Länstyrelsens bidrag täcker hälften av saneringskostnaderna, men maximalt 15 000 kronor.