Ny aktion mot Cementaförbränning

Aktivister från miljöorganisationen Greenpeace har genomfört ännu en aktion mot avfallsförbränningen på Cementas fabrik i Slite.
Aktivister från ett tiotal länder blockerar pumpstationer som matar in avfall vid anläggningen. Med protesten vill Greenpeace stoppa förbränningen av miljöfarligt avfall som förts från Storbritannien till Slite. Läget är fortfarande helt låst mellan Cementa och Greenpeace och Cementas miljöchef Gunnel Pott säger att intrånget självklart kommer att polisanmälas. Hon vill dock inte säga när det ska ske. Tdidigare har Greenpeace polisanmält Cementa för olovlig sopförbränning. Ett 20-tal nya aktivister från Greenpeace kommer till Gotland för att avlösa dem som kedjat fast sig vid fabriken.