Inga mer provborrningar på Hallandsås

Banverket och tunnelentreprenören Skanska/Vinci tänker inte återuppta och slutföra den avbrutna provborrningen uppe i Lya på Hallandsåsen.
Provborrningsarbetsplatsen kommer att tas bort framåt våren och istället satsas nu all kraft på att den svårborrade Möllebackszonen ska tätas från markytan genom cirka 800 borrhål. Först ska dock miljö-och byggnämnden i Båstads kommun ge bygglov för den stora arbetsplats som krävs för att borra de 800 hålen. Slutnotan för sommarens borrningar och saneringen av Lyabäcken kommer troligen att hamna runt 20 miljoner kronor. Vem som ska betala är dock oklart så länge polisutredningen inte är klar.