Teknikföretagen inviger i Linköping

Idag invigde arbetsgivareorganisationen Teknikföretagen ett nytt kontor i Linköping och har nu tre kontor i regionen, dit Kalmar län tillhör. Svante Svensson, som är regionchef, säger att det idag inte är aktuellt att också öppna ett kontor i Kalmar län, där medlemsföretagen även i fortsättningen ska servas framförallt från Växjö och Jönköpingskontoren.
Teknikföretagen organiserar idag 1.000 teknikföretag med 60.000 anställda i sydöstra regionen, som omfattar Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland och Gotlands län. Framförallt hjälper man företagen med avtal och lagfrågor.