Fyra nya HIV- fall i länet

Fyra nya fall av HIV bland injektionsmissbrukare har upptäckts i Västernorrland under de senaste månaderna. Det att jämföra med förra året då endast ett fall upptäcktes hos denna grupp.
Nu går Smittskyddsenheten vid landstinget ut med en uppmaning till de som arbetar med ungdomar, i åldern 15- 25 år, i länet att de ska gå ut med information till ungdomarna om hur HIV smittar så de inte utsätter sig för HIV-infektion.