Risker med bogportar

Den kan finnas risker och allvarliga brister med bogportar, och ytterligare undersökningar behövs, det framgår av en undersökning som Östgöta Correspndenten tagit del av. Efter Estoniakatastrofen gick i princip alla rederier över från bogvisir till bogportar på sina färjor. Men det finns alltså risker med portarna. Av 38 undersökta färjor med bogportar hade två råkat ut för tillbud som kunnat sluta illa. Enligt forskarna som gjort undersökningen är ett rätt byggt, konstruerat och korrekt låst - bogvisir, säkrare än två bogportar.