Projekt för renare östersjö

Kalmar kommun och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har gått samman i ett projekt för att förbättra vattenkvalitén i Östersjön. Arbetet kommer att pågå under tre år med start i höst.
Projektet går ut på att hitta idéer om hur vattnet i Östersjön kan bli bättre. Projektet beräknas kosta drygt en miljon kronor. Kalmar kommun står för 80 procent av kostnaderna, och LRF för 20 procent. Eva Tejle Ekbjörn, som idag jobbar på Jordbruksverket i Jönköping, har utsetts till projektledare.