Stor risk för flygkonflikt

Avtalsförhandlingarna för omkring 3 300 flygtekniker har kört fast och nu är risken stor för att en konflikt bryter ut i nästa vecka.
Avtalsstriden gäller nya löner och anställningsvillkor för flygtekniker, mekaniker och lastare inom civilflyget. Transport kräver 750 kronor mer i månaden. SAS, som är den största arbetsgivaren, menar att bolaget inte klarar några lönekostnadsökningar.