WHO skickar experter till Vietnam

Världshälsoorganisationen WHO har på torsdagen sänt experter till Vietnam för att undersöka det nya utbrottet av fågelinfluensa. Sjukdomen har spridit sig i Asien. Taiwan har också beslutat om masslakt av fåglar av rädsla för smittan.
20 000 fåglar har slaktats på torsdagen på Taiwan efter att fall av fågelinfluensa har upptäckts på en gård på ön. Det är en ren säkerhetsåtgärd, enligt hälsomyndigheterna, eftersom det virus som har upptäckts inte är av den typ som överförs till människor, men så mycket skrämmer den potentiellt dödliga fågelsjukan att myndigheterna på Taiwan inte vill ta några risker. Slakt och importstopp hejdar smittan Sydkorea och Japan har också slaktat fåglar efter sjukdomsfall och Kina har på torsdagen stoppat importen av fåglar och fågelprodukter från en rad länder i regionen, för att försöka förhindra att smittan kommer in landet. I Vietnam, som är hårdast drabbat, undersöker nu experter från Världshälsoorganisationen WHO hur allvarligt utbrottet är. I landet har de första dödsfallen bland människor inträffat. Hittills har 13 personer har dött, de flesta av dem barn, efter kontakt med sjuka fjäderfän. Riskerar spridas mellan människor Den stora oron nu är att smittan ska börja spridas från människa till människa, vilket ännu inte har skett. Men både WHO och FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO anser att den risken är så pass allvarlig att det nu krävs en mycket noggrann kontroll. Ju fler människor som smittas, desto större blir faran att en ny virustyp utvecklas, som kan smitta mellan människor, varnar experter på FAO.
Maria Sjöqvist maria.sjoqvist@sr.se