En miljon ska få Sörmlands unga att röra sig mer

Idrotten i Sörmland får en miljon kronor för att samverka mer med skolan. Pengarna ska gå till idrottsföreningarna, och syftet är att fler elever hittar intresse för nån idrott som de väljer att utöva också på fritiden.
Det är riksdag och regering som ger en miljard till idrotten under en fyraårsperiod, och en miljon av det här tillfaller Sörmland i år. -Föreningarna ska samverka med skolan, och erbjuda alla elever fysisk aktivitet varje dag, säger länsidrottschefen Dick Wedegren. Patrik Lindberg som är fritidschef i Katrineholm tror att det här kommer att få ett stort genomslag. -Det handlar om att öka den fysiska aktiviteten och skapa bestående motionsvanor, och det är möjligt att det här tar nya vägar och nya former, säger Patrik Lindberg.