Modemöte i Örebro

Skolledare från flera europeiska länder möts imorgon i Örebro, för att starta ett samarbete om hur mode- och textilutbildningarna ska kunna förbättras. Skolfolket från Italien, England, Finland, Polen och Sverige ska testa nya sätt att använda multimedia och IT inom design. Målet är en handbok med goda exempel som ska kunna användas av alla yrkesutbildningar i Europa.
Genom den nya tekniken i undervisningen är tanken att eleverna ska kunna lära med alla sinnen. Enligt pressmeddelandet från Kommunförbundet i Örebro, blir utbildningen på detta sätt både anpassad till den verbalt duktiga, som den bildmässigt begåvade eleven.