Ystadoperan lägger ner gästspel

Till följd av ett svikande publikintresse förra året och att Lunds kommun drar in kulturstödet så lägger nu Ystadoperan ner sitt sommargästspel i Lund.
Enligt operans konstnärlige och administrative ledare Richard Bark är Ystadoperans framtid just nu lite osäker och han kan inte svara på hur verksamheten kommer att se ut under året.