Järnvägsexpert: Skrota Hallandsåstunneln

Just nu väntar Banverket på Båstad kommuns bygglov för att kunna återuppta bygget av järnvägstunneln genom Hallandsåsen. Men tunneln är ett projekt som inte borde slutföras. Istället bör man separera gods- och persontrafiken, anser Johnny Meijer, mångårig järnvägskonsult, som nu arbetar med Botniabanan.
– Låt godset gå på Markarydsbanan till Malmö och bygg ett dubbelspår för persontrafiken ovan jord över Hallandsåsen. Det sparar både tid och pengar, anser Johnny Meijer, som tidigare varit projektledare för Mälarbanan och Öresundsbanan. – Genom att man har godstågen en annan väg så kan man bygga med större lutningar än till och med dagens bana över Hallandsåsen, säger han. Du menar att man skulle kunna köra persontrafiken med dubbelspår över Hallandsåsen och att lutningen inte skulle vara något stort problem? – Ja, den lutning som man skulle välja över Hallandsåsen är samma lutning som man redan i dag har valt på exempelvis sträckorna mellan Helsingborg och Landskrona och mellan Arboga och Örebro, säger Johnny Meijer. När Hallandsåstunneln projekterades trodde man på en ökande godstrafik till Helsingborg. Men redan idag går det mesta av godset till Malmö via tvärbanan över Markaryd. "Upprustning behövs" Den banan borde rustas upp med fler mötesplatser, då fyller den väl sin funktion, anser Johnny Meijer. Han hävdar att de bolag som driver godstrafiken inte alls är intresserade av Hallandsåstunneln. – De uttalanden som nu har gjorts från Green Cargo bland annat är att med den målpunkten man har i Malmö vill man hellre lägga pengarna på att upprusta Södra stambanan och framför allt stråket närmast Malmö. Det skulle göra större nytta för godset än en tunnel under Hallandsåsen, säger han. Menar du att man borde skrota tankarna på att bygga färdigt tunneln? – Ja, det tycker jag därför att de pengar som man har aviserat att man ska lägga på Hallandsåstunneln som i bästa fall kommer att vara färdig 2012 eller 2013 med de pengarna och de riskerna och den tidshorisonten tycker jag att det är för lång tid. Järnvägen gagnas inte av att behöva vänta så länge och behöva lägga så mycket pengar på ett enda projekt. Besparing på fyra miljarder kronor Johnny Meijer beräknar att en dubbelspårig järnväg för persontrafiken och en upprustning av Markarydsbanan för godset skulle kosta omkring en miljard kronor. Hallandsåstunneln har hittills kostat 2,8 miljarder kronor och beräknas, om den byggs färdig, kosta sju miljarder. Alternativet skulle spara mycket pengar, menar Johnny Meijer. – I storleksordningen fyra miljarder kronor sparar vi, säger han. Vad ska vi göra med tunneln? – Den får väl täppas igen, eller odla svamp i, men jag vet inte, säger Johnny Meijer. Alternativet med en dubbelspårig järnväg ovan jord har funnits med i Banverkets planer, men aldrig utretts i grunden. Det här förslaget har skickats till flera departement i regeringen och till Banverket, men ingen reaktion har hörts av. – Direktivet ligger fast. Det är en tunnel genom åsen som ska byggas. Det är ett direktiv från riksdagen. Så länge det direktivet inte ändras ser inte Banverket någon anledning att göra nya utredningar. man bygger enligt de direktiv man har fått, säger järnvägskonsulten Johnny Meijer.
Ingrid Gustavsson ingrid.gustavsson@sr.se