Hälsingegårdar världsarvsvärda

Nu har Riksantikvarieämbetet gett klartecken till att fortsätta arbetet med att världsarvsklassa Hälsingegårdarna.
Det gamla Hälsingegårdsprojektet ska ersättas av ett nätverk - kulturarv Hälsingegårdar - där bland annat gårdsägare, kommuner och länsstyrelsen deltar som ska arbeta tillsammans mot världsarvsklassningen. Länsstyrelsen ska besluta om finansieringen om en månad - en och en halv miljon om året kommer det att kosta.