Just nu
  • Räddningstjänstens uppmaning till boende i centrala Ronneby: Stäng fönster och ventilation

Förbättrad ubåtssäkerhet

Säkerheten på ubåtar har förbättras mycket sedan den första ubåten byggdes i Sverige 1904. Björn Hamilton, före detta kommendör, säger att säkerhetsutvecklingen tidigare inte haft samma takt som den tekniska utvecklingen på ubåtar men att man nu börjar komma i kapp och Sverige ligger långt fram när det gäller ubåtsräddning.
Sverige har varit relativt förskonat från olyckor, men 1981 var Björn Hamilton själv med om något som kunde gått illa. Under en övning släcktes plötsligt alla ljus och ubåten gick till botten på 80 meters djup med propellern före. Tack vare att besättningen visste att det fanns möjlighet att rädda sig drabbades ingen av panik och dramat slutade lyckligt. Idag öppnar utställningen Ubåt på Marinmuseum i Karlskrona där det uppmärksammas att ubåten fyller 100 år.