Översvämmingsdrabbade ska kunna få statliga bidrag

Regeringen diskuterar nya lösningar för ersättning till kommuner som drabbas av översvämningar.I dag har inte regeringen någon skyldighet till sådan ersättning.
Men regeringen undersöker nu möjligheten att hitta andra lösningar för att bistå kommuner som hamnar i bekymmer efter naturkatastrofer, det säger Lars-Erik Lövdén, kommun- och bostadsminister, till Radio Västernorrland. År 2000 beviljade regeringen närmare 64 miljoner kronor i bidrag till kommuner i Värmland som drabbades av översvämningar hösten 2000. Mest fick då Arvika kommun med närmare 48 miljoner.