Idékuvösen får 6,8 miljoner

Projektet Idékuvösen i Kramfors får drygt 6,8 miljoner kronor i stöd. Drygt 3 miljoner är EU- stöd och drygt 3,5 miljoner kommer från offentligt stöd, medan resten av projektet är privatfinansierat.
Projektet syftar till att ge arbetslösa en samlingsplats, där de kan få stöd av myndigheter, företag och organisationer för att kunna starta eget eller söka anställning, och är tänkt att hålla på till och med år 2003.