Nye ÖB vill ha kvinnlig värnplikt

Sveriges nye överbefälhavare Håkan Syrén är positiv till en könsneutral värnplikt, alltså värnplikt även för kvinnor. Det sa han i Ekots lördagsintervju idag.
– Ja, jag tror att om både män och kvinnor kommer till mönstringslokalen så får vi ett mycket bättre urval. Den svenska försvarsmakten bör i högre grad än idag vara en spegling av det svenska samhället, så jag är positiv till det. Nye överbefälhavaren Håkan Syren har inte något färdigt svar på hur en könsneutral värnplikt praktiskt skulle genomföras. Syrén vill också förändra värnplikten i frivillig riktning. Internationell tjänstgöring Vid mönstringen ska rekryten få ta ställning till om han eller hon vill delta i internationella uppdrag. Då är det enligt Håkan Syrén rimligt för försvarsmakten att i första hand välja att utbilda dem som svarar ja. När utbildningen sen är klar, så ska försvaret kunna skriva ett kontrakt med den enskilde, som gör att soldaten kan kallas till internationell tjänstgöring. – Det tror jag skulle vara rationellt och kostnadseffektivt. Och det skulle framför allt öka vår förmåga internationellt. Gemensamt försvar Enligt ÖB sitter försvaret fast i beställningar av försvarsmateriel som bygger på en redan omodern försvarsmodell. Därför vill han förhandla med försvarsindustrin om att byta de redan gjorda beställningarna mot annat materiel. Utvecklingen inom EU:s säkerhetspolitik har stor betydelse anser ÖB. Och EU:s planer på ett gemensamt försvar kan förverkligas ganska snart tror Håkan Syrén. – När jag tittar tillbaka på hur mycket som har hänt i EU bara under de sista två-tre åren så får man nog inte undervärdera takten. Jag att det kan komma att gå ganska snabbt. Förre ÖB ansåg ju att Sverige förlorar på att stå utanför NATO. Den nye ÖB är försiktigare. – I den här frågan där han har varit tydlig så väljer jag att ta ett steg åt sidan, säger ÖB Håkan Syrén.
Tomas Ramberg tomas.ramberg@sr.se