Färre bönder men fler LRF-medlemmar

Lantbrukarnas Riksförbund ökar antalet medlemmar för åttonde året i rad. Detta samtidigt som antalet bönder i Sverige och även Vämland minskar från år till år.
På LRF förklarar man detta med att dagens medlemmar sysslar med så mycket mer än bara jordbruk. -Vi har en bredare verksamhet idag. Vi blir också bättre på att rikta vår verksamhet till olika grupperingar. Vi försöker lyssna till vad medlemmarna vill ha, säger Gunilla Wennberg som är regionchef för LRF Värmland.