Just nu
  • Pojken som skadades svårt efter fall i hisschakt har dött

Polisen polisanmäls oftare och fälls oftare

Antalet polisanänmälningar mot polisen har ökat med nära 50% på sex år i Västra Götaland.
Också antalet åtal och fällande domar mot polisen har ökat. Förra året gjordes 534 anmälningar mot polisen, sex anmälningar ledde till åtal och två gav fällande dom. det kan jämföras med 1998 anmäldes polisen 360 gånger, två ledde till åtal.