Inga spår efter förrymda fångar

Polisen har fortfarande inga spår efter de tre fångar som rymde från Kumlaanstalten på söndagskvällen. De fick hjälp av beväpnade män att ta sig ut och polisen koncentrerar sig nu på att försöka ta reda på vilka medhjälparna var.
Polisen i Örebro utgår ifrån att även dessa var grovt kriminella personer och tar därför hjälp av både rikskriminalen och länskriminalen i Stockholm. Rymlingarna är tungt beväpnade och kan vara farliga om de hamnar i en trängd situation. - De har inte begått brott mot gemene man, de är nog mest farliga för poliser och folk som letar efter dem, säger Göran Gunnarsson, Örebropolisens presstalesman, till TT. Tidigt på måndagsmorgonen arbetade ett 15-tal poliser med fallet.