Lantmäteriet har mycket jobb

Lantmäteriet på Gotland har just nu en sällan skådad rusch. Man får gå tillbaka 13 år i tiden för att hitta något liknande.
Handläggningstiderna blir därmed långa och för att i någon mån förbättra läget kommer en ny lantmäteriingenjör att anställas inom kort. Det berättar länslantmätaren Rangvald Larsson.