Sparplan kan stoppas av arbetsmiljöskäl.

Landstingsförslaget säger att inget tillskott av vare sig lokaler eller personal kommer att tillföras de avdelningar som får högre arbetsbelastning.Det är en ekvatation som ifrågasätts av arbetsmiljöinspektionen.


Arbetsmiljöinspektör Eva Åström säger till Radio Västernorrland att de kommer att följa utvecklingen på sjukhusen grundligt.


Landstingsdirektör Sören Öberg tycker att arbetsmiljöinspektionen borde vänta med sin kritik till förslaget är helt färdigt, men håller med om att det på kort sikt kan bli problem.