Motion ersätter medicin

Kalmar läns landsting är ett av några få försökslän som just nu provar hur vissa sjukdomar botas eller förebyggs med motion istället för medicin. Hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes är exempel på sjukdomar där läkarna ordinerar motion istället för, eller som komplement till, medicinen.
Bredvid läkemedelsförteckningen FASS ligger nu FYSS, där läkaren får råd om vilken motion som ska ordineras. När FYSS har provats under ett år ska försöket utvärderas.