Bättre för funktionshindrade

Sundsvalls kommun jobbar för att göra det lättare för funktionshindrade att använda kommunens lokaler. 10 miljoner kronor ska användas för att göra förbättringarna som hittills bland annat bestått av små saker som ramper och trösklar. Men också av större ombyggnader som till exempel vid biblioteket och skolan i Stöde. Förbättringarna fortsätter under året. Det skriver Sundsvalls kommun i ett pressmedelande.