Invandrade akademiker får hjälp in på arbetsmarknaden

Nära hälften av de 120 invandrare som deltagit i projektet Reko har efter knappt två år fått någon form av jobb.

Reko syftar till att hjälpa invandrare med akademisk eller yrkesmässig kompetens in på den svenska arbetsmarknaden.


Ofta är det nämligen svårare för en invandrare med någon form av högre utbildning att få jobb än för en som saknar utbildning enligt Rekos projektledning.Och det är nu klart att projektet REKO som ska hjälpa invandrare in på den svenska arbetsmarknaden fortsätter minst det här året ut.