Modig personal på Valand

Personalen på restaurang Valand handlade så duktigt när restaurangen började brinna den 7 november förra året, att de nu får räddningstjänstens utmärkelse för sin insats.

Motiveringen är att personalen visat stor handlingskraft, uppmärksamhet, mod och rättframhet vilket med all sannolikhet räddat liv. Den 22 januari äger ceremonin rum på Gårda huvudbrandstation.