Albansk gerilla ger upp?

En av befälhavarna för den albanska gerillan i Presevo-dalen i södra Serbien undertecknade på måndagen ett avtal där han förbinder sig att demobilisera och upplösa sin styrka senast den 31 maj.
Den som skrev under dokumentet var Shefket Musliu, som är befälhavare för gerillahögkvarteret i Presevodalen nära gränsen till Kosovo. En representant från de internationella Kforstyrkorna var närvarande när dokumentet undertecknades. Avtalet är en förutsättning för att uppfylla ett NATO-beslut som innebär att den jugoslaviska armén återfår kontrollen över Presevodalen vid gränsen mot Kosovo. Från norra Makedonien kommer däremot rapporter om nya strider mellan regeringstrupper och albanska gerillastyrkor där regeringssidan satte in såväl stridsvagnar som attackhelikoptrar. Flera hundra civila makedonier har evakuerats från området men fortfarande finns omkring 1000 civila kvar i de byar som är omringade av regeringsstyrkorna. Den makedonska regeringen beskyller samtidigt gerillan för att ha utnyttjat vapenvilan i förra veckan till att omgruppera sina styrkor.