För få ärenden för Södertälje kommunfullmäktige

Kvällens sammanträde med kommunfullmäktige i Södertälje är inställt. Orsaken är arbetsbrist.
Det var så få ärenden att behandla att kommunfullmäktiges ordförande beslutade att ställa in helt och hållet.På det sättet sparar kommunen cirka 100 000 kronor i arvoden och andra kostnader.

Det är flera år sen sist som kommunfullmäktige i Södertälje ställde in ett möte.