Arbetsplatsolycka i Karlskoga

En elinstallatör anställd vid Karlskoga Enerig och miljö dog vid en arbetsplatsolycka vid Linnebäck utanför Karlskoga igår. Mannen som jobbade med att förstärka elnätet fick av okänd anledning ström genom kroppen.

Han hade jobbat många år i yrket, och det finns ännu ingen förklaring varför olyckan inträffade. Mannen hade två kollegor i närheten, och trots att de snabbt slog larm gick mannes liv inte att rädda. Idag ska en tekniska undersökning göras vid arbetsplatsen.