Luleåpolitiker vill ha ny folkomröstning om EU

Det har bildats en socialdemokratisk opinionsgrupp, som kräver att det genomförs en folkomröstning om EU.s nya grundlag.
Bland tankegångarna i den nya grundlagen är att det ska finnas en president för EU, som också ska bli mer av förenta staterna.
Bland dem som är med i gruppen är kommunstyrelseledamoten i Luleå Mårten Ström, som är negativ till ett europas förenta stater och att makten koncentreras till några få stora länder.

På Mårten Ströms egen hemsida kan folk tycka till om det bör genomföras en folkomröstning om EU.s nya grundlag eller inte och enligt hans siffror vill 53 procent ha en folkomröstning, medan 44 procent säger nej.