Forskarsamarbete inom vården

Mälardalens högskola deltar i en ny forskarskola inom vård och omsorg.
Värduniversitet för forskarskolan blir Karolinska institutet, som också kommer att fördela pengarna mellan de inblandade högskolorna. Det är ett politiskt beslut som ligger bakom samarbetet och som syftar till att stärka forskningen inom vård och omsorg. Övriga inblandade är Örebro Universitet och Högskolan i Dalarna