Ridstall rustas upp

En upprustning av stallet i Valla fritidsområde i Linköping planeras framöver.

Investeringen, på närmare tre miljoner kronor, görs av ägaren till stallet, det kommunala fastighetsbolaget Bryggaregården AB. Bland annat planeras insatser för att öka säkerheten i stallet genom breddade stallgångar.