Dellenbanan rustas upp.

Upprustning av Dellenbanan är nu klar.
Det är nu klart att det blir en upprustning av såväl stationsområdet i Delsbo som av en knappt två kilometer lång bit av Dellenbanan redan nu i sommar. Dellenbanans vänner har fått tillstånd av Banverket för upprustningen och inom två år är målet att fyra kilometer järnväg - från Delsbo till Fredriksfors ska ha rustats upp. Regeringen och länsstyrelsen bidrar med sammanlagt 100 000 och det är baland annat ruttna slipers som ska bytas ut.