Stor uppslutning på möte om skolresa

Omkring 200 föräldrar till elever på Åbyskolan i Gamleby samlades igår för att diskutera hur skolan ska kunna genomföra skolresor i fortsättningen Skolverket och skolchefen i Västervik har avrått från att göra en planerad resa till Berlin i vår för niondeklasserna eftersom eleverna betalar 2/3 av reskostnaden själva vilket strider mot skollagen.
Vid gårdagens möte i Åbyskolan beslutade man att avvakta dagens möte i Barn- och utbildningsnämnden i Västervik innan man agerar vidare. Rektor Lena Högback-Nimhed säger till P4 Kalmar att det här en fråga som berör nästan alla skolor i landet och att hon tror det ska bli en resa för Åbyskolans elever i vår om än i kanske förändrad form och med mindre inblandning från skolan.