Filadelfiamedlem får lämna Knutby skola

I Knutby skola har rektorn nu beslutat att en av dom anställda, som tillhör Filadelfiaförsamlingen, inte längre ska få arbeta på skolan. Detta efter flera incidenter mellan den anställde och elever.

Rektorn, Lena Nyström-Nilsson, säger att hon kommit överens med den anställde att han ska lämna skolan.


- Vi har en överenskommelse utifrån att vi haft lite olika åsikter om hur man ska behandla barn.


Enligt vad Upplandsnytt erfar ska den anställde vid ett tillfälle ha gnidit in en elevs ansikte med snö, och han ska också ha hårdhänt tagit tag i elever.


Med anledning av det som den senaste tiden framkommit om att skolans värderingar kan ha varit färgade av att så många i personalen är medlemmar i Filadelfiaförsamlingen, så har nu Uppsala kommun beslutat att göra en internrevision av förhållandena på skolan. Det berättar Jan Eklund, som är tjänsteman för kommunens barn- och ungdomsnämnd.


 - Syftet med tillsynen är helt enkelt att se hur det står till på skolan rent pedagogiskt och arbetsmiljömässigt.