Mer makt till föräldrarna

Föräldrar som engagerar sig i de lokala skolstyrelserna i Jönköpings kommun ska få mer inflytande och dessutom ersättning för förlorad inkomst. Det är ett par av de förslag som presenterats idag för att få fler föräldrar att vilja deltaga i de lokala styrelserna.
Magnus Rydh, socialdemokratisk ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden i Jönköping säger till nyheterna att ingen ska behöva förlora ekonomiskt för att man sitter med i en lokal skolstyrelse. Även andra än föräldrar ska kunna väljas in i styrelsen, till exempel en mor- eller farförälder ska också kunna delta, liksom föräldrar till barn som inte går på skolan längre. Den lokala skolstyrelsen ska också få vetorätt gentemot rektorn på skolan i flera frågor.