Tre kommuner kräver bättre tågpendling

Möjligheterna till tågpendling i västra delen av Mälardalen måste förbättras, det menar de tre kommunstyrelseordförandena i Köping, Arboga och Kungsör.

I ett gemensamt brev till SJ förespråkar de tre kommunerna fler tågstopp i kommunerna i den nya tidtabellen ”T 04” som ska börja gälla i sommar.


P-O Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Arboga, menar att den tidtabell som gäller nu ”T 03” har betytt försämrade pendlingsmöjligheter. Han menar att det idag är tätt med tåg mellan Västerås och Stockholm och Eskilstuna och Stockholm, men att det är sämre ställt med tågtrafiken längre västerut i Mälardalen. De tre kommunstyrelseordförandena i Köping, Arboga och Kungsör förespråkar i brevet till SJ fler tågstopp i kommunerna, främst för att förbättra möjligheterna för arbetspendlare.


- I och med att vi har mist såpass många jobb på den lokala marknaden är det viktigt att man kan pendla härifrån till andra orter, säger P-O Nilsson till P4 Västmanland.