Byggstart allt närmare på ”Domus-tomten”

Det kan bli byggstart som planerat för gallerian på gamla Domustomten i Karlstad.

En av de som överklagat detaljplanen har dragit tillbaka överklagandet - för den andre är det oklart om han haft rätt att överklaga eftersom han, som bestämmelserna säger, inte lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget senast under utställningstiden. Nu talar mycket för att bygget i centrala Karlstad kommer igång under senvintern.