SMS-meddelande påminner låntagare i Karlskrona

Ett sms-meddelande i mobiltelefonen ska få Karlskronaborna att bli bättre på att lämna tillbaka böcker till biblioteket i tid. Till våren blir det nya systemet klart och alla låntagare får en påminnelse till mobiltelefonen några dagar innan lånetiden går ut.

Stadsbiblioteket i Karlskrona skickar ut 500 kravbrev och påminnelser varje vecka. Därför räknar bibliotekschef Inger Persson med att det nya sms-systemet sparar mycket pengar i form av porto och arbetstid.