Arbetsmiljöproblem på Bolandsskolan

Bolandsskolan i Uppsala riskerar att få betala ett vitesbelopp på 100 000 kronor om man inte åtgärdar en rad arbetsmiljöproblem på skolan. Bland annat rör det problem med luften i en svetshall och en målerihall.

Bolandsskolan är en gymnasieskola med främst yrkesinriktade linjer. Därför har man många lokaler som inte finns vid en vanlig skola: plåtslageriverkstad, målarhall mm.


Rektorn Reine Sjödin säger till Upplandsnytt att en anledning till bristerna på skolan helt enkelt är att man inte hunnit med att bygga om lokalerna i tillräckligt snabb takt när skolan vuxit.


Redan i slutet av 2001 besöktes skolan av arbetsmiljöinspektionen, som hade flera anmärkningar på skolans milö. Sedan dess har skolan åtgärdat en del av de brister som verket påpekade. Fortfarande återstår dock en del som måste åtgärdas ganska omgående för att skolan ska slippa betala vite. Det gäller bland annat ventilation i flera lokaler, och särskilt i en målarhall, men även skydd mot svetsstänk och åtgärder mot slipdamm.