Fortsatt tungt sparkrav på Norrtälje sjukhus

Landstingsledningen kommer troligen inte att gå med på några alternativa lösningar när det gäller besparingarna på 25 miljoner kronor vid Norrtälje sjukhus, utan besparingen görs på vården vid sjukhuset. Det säger sjukhusets vd Per Anders Flordal efter att ha träffat landstingsledningen.

Besparingskravet kommer att innebära en minskning av vårdutbudet i Norrtälje även om sjukhusdirektören på sikt ser möjlighet till ökad samordning med primärvården. Flordal vill idag inte gå in på vad som kommer att dras ned eller försvinna från sjukhuset, men om hela besparingen ska tas på personal så innebär det en reducering med cirka 50 tjänster.


De tre styrande partiernas planer var att lägga ned akutverksamheten vid Norrtälje sjuhus för att spara pengar, men efter starka protester från både allmänheten och de egna politikerna drogs förslaget tillbaka. Istället fick sjukhuset ett besparingskrav på 25 miljoner kronor för i år.