Inte fel höja egna arvoden

Länsrätten avslår överklagandet av beslutet om höjda arvoden till landstingets politiker.
Landstingsfullmäktige överskred inte sina befogenheter eller agerade olagligt på annat sätt när man i november förra året höjde arvodet för fullmäktiges ledamöter, menar länsrätten. Överklagandet är, enligt länsrättens bedömning, mer en fråga om lämpligheten i beslutet och det kan inte avgöras av länsrätten.