Inget besked om anstalten i Haparanda

Det blev inget besked om utbyggnad av fängelset i Haparanda när kriminalvårdstyrelsens generaldirektör Lena Häll Eriksson besökte anstalten idag. Men enligt Haparandas kommunalråd Sven-Erik Bucht (s) är det överbeläggning på anstalten och den behöver byggas ut.

Med anledning av överbeläggningen vid kriminalvårdsanstalten kommer Haparanda kommun att skriva till finansministern i ärendet.


- Vi har ju skrivit brev till finansministern med anledning av att man halverar personalen på tullen och nu vill vi att finansminstern ordnar ersättningsjobb och då ser vi det här med att bygga ut kriminalvårdsanstalten är ett mycket bra alternativ, säger Sven-Erik Bucht.


Kriminalvårdsstyrelsens generaldirektör Lena Häll Eriksson däremot ställde sig tveksam till om en utbyggnad skulle kunna ske inom de närmsta åren, men ville inte utesluta någonting.


- Jag tycker att vi har en bra verksamhet och möjligheterna till utbyggnad ser väldigt bra ut, så det finns klart med som ett alternativ för framtiden, säger hon.


I den plan som Kriminalvårdsstyrelsen har för de kommande tre åren finns Haparanda inte med, men behoven kan öka eller minska snabbare än man tror och därför menar Lena Häll Eriksson att det svårt att ge ett definitivt ja eller nej.


- Jag tror att en eventuell utbyggnad av Haparanda ligger några år framåt i tiden, säger Lena Häll Eriksson.