Inga krav på energisnål renovering

Sverige kommer inte klara EUs krav på 20 procents energibesparing i bostadssektorn till år 2020 om inte miljonprogramområdena renoveras klimatsmart, visar ny forskning. Det finns 1,5 miljoner lägenheter som måste upprustas de närmsta åren. Ett lyckat exempel är Brogården i Alingsås som efter renoveringen sparat in nästan 80% på uppvärmningen, berättar forskaren Ulla Janson vid Lunds tekniska högskola.

– Det vi har mätt nu är att värmen har gått från 115 till 25 kilowattimmar per kvadratmeter och år, så åtgången har minskat med ungefär 78 %, säger Ulla Janson efter ett års mätningar.

Hon doktorerar på passivhus och har förutom värmen också mätt el- och varmvattenförbrukning i Brogårdens första nyrenoverade 3-våningshus. El- och varmvattenmängderna har också mer än halverats sen renoveringen, men till viss del beror det på att de boende blivit mer sparsamma för att ingetdera längre ingår i hyran.

I Brogårdens 300 lägenheter, håller man nu på att tilläggsisolera och byta ut delar av ytterväggarna, sätter in nya fönster och energisnåla vitvaror och värmeväxlare istället för element. De extra kostnaderna räknar kommunala Alingsåshems VD Ing-Marie Odegren ska vara intjänade i lägre driftskostnader på mellan 6 till 10 år.

Men några krav på att renovera lika klimatsmart för Sveriges övriga 1,5 miljoner lägenheter (byggda på 50-70-talet) som står på tur de närmsta åren, finns inte, vilket forskaren Ulla Janson tror kan bli förödande för landets klimatanpassning .

– Det är faktiskt en av våra absolut stora missar. Det här är något som regeringarna borde satt krav på för flera år sen. För i och med att det inte finns några krav för renovering så kan man i attraktiva områden göra hur dåliga renoveringar som helst, anser Ulla Janson.

Tyskland, Frankrike och Danmark har till skillnad från Sverige valt att lagstifta om att både nybyggen och renoverade fastigheter ska bli nollenergihus framöver. Och forskaren Anna Jarnehammar, på Miljöinstitutet IVL, har räknat ut att Sverige inte kommer kunna nå EU:s mål på 20 % energibesparing i bostdsasektorn till år 2020 om inte hus som renoveras också energieffektiviseras. Vilket dessutom stöds av energieffektiviseringsutredningen från 2008.

Då får vi vänta 50 år till på att renovera 60 % av vårt bostadsbestånd. Så det här är en väldigt viktig era för att vi ska kunna få in mer energieffektiva byggnader, säger Anna Jarnehammar på Miljöinstitutet IVL.

Länkar: