Vänersborg

Arenabygget får massiv kritik

Barn- och ungdomsnämnden har brustit avseende planering, ledning, styrning, uppföljning och kontroll när det gäller arenabygget. Den slutsatsen drar kommunens revisorer.

– Man har inte haft kontroll och man har inte haft en ledning som har varit nog kunnig för det här uppdraget, säger Thomas Boström, som är vice ordförande i revisionsgruppen.

Projektet har inte slutredovisats än, men kostnaden kommer vida att överstiga den budget som fullmäktige beslutade, enligt Pricewaterhouse Coopers, det företag som har gjort granskningen på kommunrevisionens uppdrag.

Kommunfullmäktige fattade ett beslut om att bygga en arena för 140 miljoner kronor, nu lutar det åt att slutkostnaden landar på 270 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen får också kritik från revisorerna för att ha varit alltför passiv och tillåtande i sin samordnande roll och inte haft tillräcklig insyn i barn- och ungdomsnämndens arbete när det gäller bygget.

– De har det övergripande ansvar. De har en skyldighet att begära in uppgifter och också hålla koll på hur det här uppdraget utförs, säger Thomas Boström.

Men kritiken från er mot kommunstyrelsen är inte lika stark som mot barn- och ungdomsnämnden?

– Nej, den är stark men inte lika stark, säger Thomas Boström.

Sin slutgiltiga bedömning lämnar kommunrevisorerna i bokslutet, i sin revisionsrapport. Vad konsekvenserna blir av deras kritik visar sig då.

– Det finns olika grader som man kan ta till, säger Thomas Boström.

Lars-Göran Ljunggren, kommunstyrelsens ordförande, tycker att det är bra att revisorernas rapport är klar och visar på vem som haft ansvaret.

– Det är bra att ansvarig nämnd fått en rapport om ansvarsbilden, trots att en del frågor ännu inte fått svar. Jag är långt ifrån nöjd med kostnadsutvecklingen, men vi har trots allt fått en verksamhet som kommer att ge mycket glädje åt vänersborgare och andra i många olika sammanhang, säger Lars-Göran Ljunggren i ett pressmeddelande.