Bokhantverk utvecklas i Hemse

Ett gammalt lager i Hemse har förvandlats till en grafisk verkstad och bokateljé.
Det är grafikern Peter Ragnarssson och förlagsredaktören Ulf Jacobsen som köpt Sudergolvs gamla lager för att driva sina företag där. Genom att hålla till i gemensamma lokaler hoppas de kunna utveckla verksamheten och tanken är också att de ska hålla kurser i tryck, text och foto.