Cristina Husmark Pehrsson:

"Under väntan gäller försörjningsstöd"

De långtidssjuka som utförsäkrades vid årsskiftet fick i praktiken aldrig någon chans att söka förlängd sjukpenning. Då skulle de nämligen stått helt utan ersättning i januari. Ansvariga ministern säger att de hade kunnat söka socialbidrag.

Medan man väntar på besked går det att ansöka om förlängd sjukpenning och få socialbidrag säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

– Skulle det vara så i slutändan att man behöver komplettera upp sin inkomst så är det ju försörjningsstöd som gäller.

15 700 långtidssjuka utförsäkrades vid årsskiftet, enligt regeringens nya regler. De ska alltså i stället gå ett introduktionsprogram på Arbetsförmedlingen. Den som inte vill delta får inte heller någon ersättning. Därför har över 80 procent av de utförsäkrade skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen.

Men många av de utförsäkrade anser själva att de är sjuka. Nu visar det sig att de som har gått med i programmet har fått sina ansökningar om förlängd sjukpenning strukna.

Enda möjligheten att ansöka om sjukpenning var därför att avstå från både introduktionsprogrammet och ersättning i avvaktan på ett beslut. De med allra sämst ekonomi kunde i så fall få socialbidrag, eller försörjningsstöd som det numera heter.

Många utförsäkrade som Ekot har talat med fick aldrig den här informationen. Men Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson är övertygad om motsatsen.

– Jag utgår från att den informationen också fanns med. Att en person som gick över till Arbetsförmedlingen också visste vad det handlade om. Att man nu kom in i ett annat trygghetssystem. Är det så att man fortsatt behöver ekonomi för att klara sitt boende och skälig levnadsnivå så finns det försörjningsstöd för de här personerna, tills de får besked om de tillhör grupperna för undantag.

Men Socialdemokraternas talesperson i socialförsäkringsfrågor, Veronica Palm, tycker inte att det är acceptabelt att låta de utförsäkrade vara utan ersättning medan de väntar på besked om de kan få förlängd sjukpenning.

– Nej, inte för den människa som varit sjuk och stått utanför arbetsmarknaden så länge som många av de här människorna har. Man har använt alla besparingar och man lever på en väldigt knapp inkomst. Att då säga att man får vänta en månad för att regelverket inte är på plats, det är inte tillständigt i en rättsstat, säger Socialdemokraternas talesperson i socialförsäkringsfrågor Veronica Palm.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se